sahabat seaqidah ila Jannah...

Wednesday, December 14, 2011

al-habib ali al-jufri : bagaimanakah cara memandang kepada pelaku maksiat?
"matamu sangat bernilai. Kerana apa? kerana mata itu yang akan melihat wajah Allah yang maha Mulia"

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...